Communist Party of The Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) Nagdala Sa Tingog sa mga Katawhang Kabus o Ang Kakabus sa Katawhan Maoy Gipahimuslan (Pagpukaw sa Katawhang Pilipino)

Thank you for the followers of this site. We are happy that you have appreciated the cause that we are fighting here. A good friend of ours from Davao shared his thoughts about the CPP-NPA. Thank you Jose Lamdag for letting us post this wonderful article.

——————————————————————————————————————-

Balikan ta ang kasaysayan sa Pilipinas nga maoy maghatag sa konkretong lamdag kanato sa panabot sa unsay tinood o bakak…

Nagsugod ang walhong idolohiya sa Pilipinas sukad pa sa kapanahonan nila Andres Bonifacio niadtong mga tuig sa 1800s.  Misamot kini niadtong 1920s sa dihang si Crisanto Evangelista nilusad sa rebolusyonaryong kalihukan subay sa Marxist-Leninist ideology o “Russian communism” dinhi sa Pilipinas.  Nagsugod pag-atubang ang nasud sa problema sa insurhensya nga gipaluyohan sa mga komunista.  Tu-od man, sa tuig 1930, pormal nga gitukod ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) nga gipanguluhan nila ni Evangelista, mga igsoong Lava ug Luis Taruc.  Nagsugod ang kagubot sa kasyudaran pinaagi sa lihok protesta sa mga organisadong mamumuo nga na-usab ang panghunahuna gumikan sa pagtulon-ang komunismo.  Kini nakadaot sa “industrial peace” o kalinaw sa panarbaho nga nirisulta sa ubos nga produksyon, pagsira sa mga patigayon og pagbiya sa mga kapitalista.  Dugang pa sa armadong panagsangka tali sa goberno og rebeldeng komunista, nakapatandog sa kahusay og kalinaw sa nasud diin nirisulta ngadto ekonomikanhong krisis.   Nisamot ang kalisud sa katawhang Pilipino sa dihang nakasinati kini sa ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1942-1945.  Bisan pa man sa pagkahuman sa dakong gubat, ang PKP padayon nilusad sa armadong pakigbisug ginamit ang Hukbong Magpaplaya ng Bayan (HMB o huks) batok sa goberno.   Padayon ang paningkamot aron makab-ot ang kalinaw pinaagi sa programa sa gobyerno paghatag og kahigayonan ngadto sa mga rebelde nga mobalik sa sabakan sa balaod og mabuhing normal.  Ingon man usab ang paggukod sa mga rebelde nga nagmakuli pagdawat sa maong tanyag.

Niadtong 1953, si Presidente Ramon Magsaysay  gihingusgan ang kampanya batok sa rebelyon.  Wala masayang ang paningkamot sa presidente kay nisurender ang labing dakong lider sa huks nga si Luis Taruc, tuig 1954.  Gitak-opan ang kalihukang rebelyon sa Partido Komunista sa Pilipinas og nag-abli sa laing kahigayonan alang sa kalinaw og ekonomikanhong paglambo.

Ilalum sa pagdumala ni Pres. Magsaysay, na-angkon pagbalik ang kalinaw sa panarbaho sa kasyodaran og panguma sa kabukiran.  Mga lokal og langyawng magpapatigayon nilambo pag-ayo ang negosyo nga maoy nakahatag tubag sa kawad-on sa trabaho.  Misaka ang abot sa agrikultura nga maoy gisaligan sa atong ekonomiya.  Malinawon nga gipatuman sa goberno ang programa, proyekto, og serbisyo ngadto sa katawhang Pilipino.  Bisan sa kamatayon sa presidente niadtong tuig 1957, padayon nga misaka ang kahimtang sa ekonomiya gumikan sa nakab-ot  nga tinood nga KALINAW!

Usa ka dekada, tuig 1960 hangtud sa tuig 1970, nahimo ang Pilipinas nga maoy ikaduhang pinakadatu nga nasud sa tibook Asya.  Lig-on ang binaylo-ay sa salapi tali sa Piso og Dolyar, P1=$2-4.  Saksi atong mga ginikanan nga moingon “sa dekada ’60, gamay ra ang kwarta apan daghan ang pamalit.”  Kini tungod sa kadaku sa “purchasing power” sa atong Piso bunga sa kataas sa produksyon sa industriya og agrikultura.  Nasulbad ang gibating kalisod sa mga Pilipino.  Dili ikalimod ang Pilipinas nahimong “rice exporting country” sa silingang mga nasud.

Datu na ang Pilipinas sa dihang gibanhaw pagbalik ni Jose Ma. Sison ang Communist Party of the Philippines (CPP) sa tuig 1968. Ang CPP nagsubay sa idolohiyang Marxismo-Leninismo-Maoismong panghunahuna o “Chinese/Maoist Communism” diin gilusad ang gitawag “Protracted People’s War” o Malanatong Gubat sa Katawhan. Gamitong ang katawhan alang sa rebolusyonaryong pag-asdang batok sa goberno diin gihatagan sa dakong pagtagad ang papel sa mag-uuma nga maoy manguna sa rebolusyon libotan ang kasyudaran gikan sa kabukiran/kabanikanhan.  Ilang giisip ang armadong pakigbisug maoy mag-unang matang sa rebolusyon.

“A good communist should not  wait for a revolutionary situation to come it must be created” – Che Guevara

Ang pagbangon sa CPP nirisulta sa kagubot sa mga tulongha-an, pabrika ug sa kabanikanhan pinaagi sa mga lihok protesta hangtud ilang gi-ataki ang Malacañang tuig 1970 o sa nailang “First Quarter Storm”. Tuig 1971, gibomba ang rally sa Liberal Party didto Plaza Miranda binuhatan sa mga NPA nga sila si Danny Cordero og kaubanan agi og pagtuman sa mando ni Jose Ma. Sison.  Daghang buta sa kamatu-oran nga maoy tumong sa Partido Komunista madeklara ang Martial Law aron ang sitwasyon mahimong pabor sa rebolusyon!  Tungod sa presensya sa mga armadong NPA sa kabanikanhan, natandug ang kahusay og kalinaw sa mga mag-uuma nga niepekto sa abot sa agrikultura.  Sa hinay hinay nilukapa atong ekonomiya.

 “Poverty may seem a bad thing, but in reality it is a good thing. Poverty gives rise to the desire for change, the desire for action and the desire for revolution.”

– Mao Tse Tung

 Economic determinism.  Si Mao Tse Tung miingon, pwede usbon ang dagan sa pagbati og hunahuna sa tao pinaagi sa pag-usab sa ekonomikanhong kahimtang sa iyang palibot.  Dili dayag sa kadaghanan nga ang tumong sa komunista mao man ang pagguba sa ekonomiya sa nasud aron huyangon ang goberno niini.  Tungod kay ang goberno kaaway man himoong inutil. Mga proyekto babagan, mga palisiya supakon.  Kun ang tumang kalisud makab-ot, ang katawhan dili na modayeg sa goberno,  dili na makontento sa goberno og dili na moto-o sa goberno.  Ang gusto sa komunista ang katawhan masuko batok goberno.  Sa niining kahimtang ang katawhan mamahimong andam alang sa rebolusyonaryong pag-asdang aron pag-ilog sa gahum political.  Sila ang nihimo sa dakung abuso natong mga Pilipino.

 “Let the hundreds flowers bloom” – Mao Tse Tung

Sila ang mga bulak sa Partido Komunista: Teddy Casino, Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela, Kabataan Party, Piston, Akap Bata, Katribu, Kalikasan, Migrante, ACT-Teacher og Courage.  Igsoong Pilipino ako nagpukaw kanimo.  AYAW SILA IBOTO!!!

Jose Lamdag

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s