Atong Sabton Unsay Ugma sa Nasud Aning Pag-apil sa CPP-NPA-NDF sa Eleksyon (Pagpukaw sa Katawhang Pilipino)

credits for Jose Lamdag

     “It is not usually by force of arms that the communist can bring a country down but also by manipulating the public opinion” – Dr. Whitehall

 Unsa ang “Protracted People’s War” sa CPP-NPA-NDF? Kini ang Malanatong Gubat sa Katawhan nga magasumikad sa kabanikanhan (kabukiran) og libutan ang mga syudad.  Nabahin sa duha ang pakig-away: armado og legal o parliyamentaryong pakigbisug.  Wala masabti o makita sa mga yanong Pilipino ang pamaagi sa rebolusyonaryong kalihukan nga gipaluyohan sa CPP-NPA-NDF.  Ang dayag nga nakita sa kadaghanan mao ang armadong pakigbisug nga hinimo sa NPA.  Apan, ang labing lisud ilhon og awayon mao ang legal nga pamaagi sa NDF.  Sila ang gawasnon nga mosulod sa tulongha-an, simbahan, buhatan sa goberno, pribadong sector og sa mga komunidad ginamit ang pinakaepektibong hinagiban, ang propaganda!

     “Who wins the propaganda, wins the war” – Mao

     “The best strategy to subdue the enemy is without engaging the actual fight” – Sun Tzu

Ang padayong pagsalmot sa CPP karong eleksyon og sa nakab-ot niing kadaugan diha sa kongreso niadtong nanglabayng pinili-ay, maoy lig-ong mensahe nga nakab-ot na nila ang igong gidaghanon sa basing masa sa nagkalain-laing hut-ong sa alyansa.  Kinsa ni sila?

Basic Alliance.  Tungod kay ang Pilipinas “agricultural country” man, ang bagang duot sa katawhan, 75%, mga hut-ong mag-uuma o nabuhi sa panguma, sila ang gitutukan sa komunista ginamit ang Kilusang Magbubukid sa Pilipinas (KMP).  Sa mga propagandang hisgutanan sa rebolusyonaryong agraryo o “agrarian revolution”, gisugnuran ang panghuna-huna og pagbati sa mga mag-uuma aron mahitabo ang panagbangi batok sa may tag-iya og yuta ingon man usab sa goberno.

Sa samang paagi, ang sektor sa mga mamumuo, gipainit sa komunista ginamit ang Kilusang Mayo Uno (KMU) nga maoy nagpropaganda sa hisgutanan sa “Genuine Trade Unionism (GTU)” aron motumaw ang panagbangi tali sa mamumuo og tag-iya sa patigayon.  Sa “transport sector” anaa ang Pinag-isang Tsuper Operators Nationawide (PISTON) ug sa “urban poor “ ang KADAMAY, sa fisherfolks ang PAMALAKAYA.  Ang basic alliance gilangkuban sa mga sector sa mag-uuma, mamumuo, drivers, urban poor og mangingisda nga dunay direktang partisipasyon sa produksyon.  Gumikan sa nagapadayong panagbangi, nirisulta kini sa kagubot, lihok protesta og demonstrasyon nga nakatampo og daku sa pagkaguba sa ekonomiya sa nasud.  Ang ekonomikanhong krisis mosanga-sanga sa lain-laing isyus sama sa social justice, sweldo, unemployment, food security, edukasyon og uban pa.

Progressive AllianceGitawag usab kini nga “middle forces”, gilangkuban sa  mga intellectuals, professionals, sektor sa simbahan, mga abugado, estudyante, kababaehan(Gabriela), empleyado sa goberno (Courage), teachers (ACT), kabataan, artist, journalist,  health workers, OFW (Migrante).  Ang namugna nga mga isyu epekto sa Basic Alliance maoy dad-on og dungagan pa sa Progressive Alliance aron pakusgon ang propaganda diha sa radio, telebesyon, pamantalaan, forums, symposiums, og mga tigum nga magtuki sa mainit nga isyu kabahin sa kahimtang sa katawhan.  Tungod kay sila anaa sa  manggi-alamong sektor, daku ilang inpluwensya nga makapausab sa dagan sa huna-huna og pagbati sa katawhan aron mosalmot sa lapad og daku nga lihok protesta nga maoy tipik og kabahin sa rebolusyonaryong pakigbisug sa Partido Komunista.

Patriotic AllianceAng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) o “New Patriotic Alliance” (NPA) maoy responsible pagtukod sa taktikal nga alyansa ngadto sa mga dagkong kumprador og mga politiko.  Aron mapalapad ang inpluwensya sa CPP sa nataran sa pamolitika, gitukod niini ang MAKABAYAN COALITION nga gisakupan nila Teddy Casiño, BAYAN MUNA, ANAKPAWIS, GABRIELA, PISTON, KABATAAN, KALIKASAN, KATRIBU, AKAP BATA, ACT-Teachers, COURAGE og MIGRANTE.  Abli ang pultahan sa MAKABAYAN alang sa taktikal nga alyansa sa ubang partido politikal.  Tungod sa lapad nga paglihok sa galamay sa komunista, dunay mga lugar nga anaa ilang baseng masa diin sila makaboot kun kinsay padag-on o pildihon panahon sa eleksyon.  Sa hinay-hinay gigapus ang mga politiko.  Ang sulod sa mga komunista sa goberno mao ang paghimo og balaod nga mamahimong pabor sa rebolusyon.  Magpanday og balaod aron batukan ang naa na daan nga mga palisiya nga naghatag og kalig-on sa siguridad sa nasud.  Ang CPP mosulod sa goberno dili nga motabang pagpalig-on niini kun dili huyangon kini kay tumong sa komunista mao man ang pag-ilog sa gahum politikal.

Mga igsoong Pilipino, ako nagpukaw kaninyo.  Dinhi atong makita nga sa matag alliances adunay specific target  unsaon sa Partido Komunista makab-ot ang pagdaug.  Ang kausaban sa ekonomikanhong kahimtang makausab sa dagan sa opinyon og pagbati sa katawhan.  Ang kausaban sa opinyon sa katawhan makapausab sa dagan sa politikanhong kahimtang.  Ang kausaban sa politikanhong kahimtang, makapausab sa sistema sa goberno.

“Use democracy to destroy democracy; Use nationalism to destroy nationalism; And join the government to destroy the government” – Vladimir Lenin

“Ang ibig sabihin ng People’s War, digmang Bayan. Nakikibaka ang mamamayan sa kanya kanyang papel at kanya kanyang kakayahan.” -Ka Roger Rosal

AYAW IBOTO ANG KADIDATO SA PARTIDO KOMUNISTA: Teddy Casino, Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela, ACT-Teachers, Kabataan, Kalikasan, Katribu, Akap Bata, Courage, Piston og Migrante.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s